نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بانک اطلاعات رشته های کارشناسی ارشد (دانشکده های فاقد مقطع کارشناسی) برای ارزیابی رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی آماده گردید

بانک اطلاعات رشته های کارشناسی ارشد (دانشکده های فاقد مقطع کارشناسی) برای ارزیابی رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی آماده گردید


1399/04/10

 

بانک اطلاعات دانش آموختگان مقطع کارشناسی‌ ارشد برای دانشکده هایی که فاقد رشته های مقطع کارشناسی می‌باشند، جهت ارزیابی رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی آماده گردید.

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه به زودی ارزیابی رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی را آغاز خواهد نمود.

تعداد کل دانش آموختگان: 11445
تعداد رشته یونیک: 128 (در 22 رشته محل تکرار وجود دارد)