نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور در تاریخ 1395/10/13 برگزار خواهد شد

اولین نشست مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور در تاریخ 1395/10/13 برگزار خواهد شد


1395/09/29

اولین نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور در روز دوشنبه مورخ 1395/10/13 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران به نشانی: خیابان 16 آذر، نبش خیابان نصرت، پلاک 58، طبقه پنجم، سالن 510، برگزار خواهد شد.

  برنامه نشست  
مدعوین مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های سطح یک کشور  
موضوع ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌ها: تاریخچه، مدل ارزیابی، دستاورد، تجربیات، وضعیت موجود  
زمان برگزاری دوشنبه، 13 دی 1395، از ساعت 08:00 تا 17  
محل سالن 510 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه  
ساعت شرح ملاحظات
08:00 مقدمات نشست  تلاوت قرآن مجید و معرفی برنامه
08:30 تفاوت در کیفیت است  حقانی، نادر
08:45 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر  زین الدینی، مصطفی
09:00 دانشگاه امیرکبیر  محدث خراسانی، علی
09:30 دانشگاه تربیت مدرس  نهاوندی، نسیم
10:00 دانشگاه صنعتی اصفهان  مشایخی، محمد
  استراحت  
10:30 دانشگاه علم و صنعت ایران  سرپولکی، حسین
11:00 دانشگاه تبریز  رضازاده، حسن
11:30 دانشگاه علامه طباطبایی  آجیلی، هادی
12:00 نماز و ناهار  
13:00 دانشگاه اصفهان  قلی پور، اسکندر
13:30 دانشگاه صنعتی شریف  نقدآبادی، رضا
14:00 دانشگاه شیراز  خوشبخت، فریبا
15:00 دانشگاه تهران ورهرام، محمدهادی
16:00 میزگرد: ارزیابی کیفیت: مدل همکاری دانشگاه ها  
17:00 اختتام