نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت از روز شنبه مورخ 1398/03/11

آغاز سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت از روز شنبه مورخ 1398/03/11


1398/03/12

به اطلاع می رساند با عنایت خداوند متعال و پشتیبانی همه اعضای گرانقدر دانشگاه تهران «سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» از روز شنبه، 11 خرداد 1398 آغاز گردید.

  • شیوه ارزیابی الکترونیکی و از طریق سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه (ساد) می باشد

ارزیابی کنندگان حوزه مدیریت، که به صورت مرحله ای و از طریق آدرس ایمیل رسمی دانشگاه تهران (Your.Name@ut.ac.ir) دعوت نامه شرکت در نظرسنجی الکترونیکی را دریافت خواهند نمود، به شرح زیر می باشند:

  1. اعضای محترم هیأت علمی دانشکده
  2. کارشناسان محترم دانشکده
  3. مدیران کل محترم ستاد دانشگاه
  4. معاونین محترم دانشگاه

تأکید می نماید کلیه ارزیابی های دانشگاه به صورت کاملاً محرمانه انجام می شود و امکان دسترسی به مشخصات شرکت کنندگان و یا ایجاد ارتباط میان شرکت کننده و اظهار نظرهای ایشان وجود ندارد.