نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه از روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

آغاز ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه از روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶


1396/10/11

به اطلاع می رساند با عنایت خداوند متعال و پشتیبانی همه اعضای گرانقدر دانشگاه تهران مرحله اول «ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» از روز دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶ آغاز می شود.

  • حوزه ارزیابی: مدیریت
  • ارزیابی شونده: ۴۴ دانشکده، ۲ مرکز و مؤسسه، پردیس ابوریحان
  • شاخص: شاخص های مصوب کمیته تخصصی مدیریت، تلفیق و شورای دانشگاه
  • شیوه: ارزیابی الکترونیکی، از طریق سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه (ساد)

ارزیابی کنندگان حوزه مدیریت، که به صورت مرحله ای و از طریق آدرس ایمیل رسمی دانشگاه تهران (Your.Name@ut.ac.ir) دعوت نامه شرکت در نظرسنجی الکترونیکی را دریافت خواهند نمود، به شرح زیر می باشند:

  1. اعضای محترم هیأت علمی دانشکده
  2. کارشناسان محترم دانشکده
  3. مدیران کل محترم ستاد دانشگاه
  4. معاونین محترم دانشگاه