نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز «ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های دوره کارشناسی دانشگاه تهران» از تاریخ 1399/07/27

آغاز «ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های دوره کارشناسی دانشگاه تهران» از تاریخ 1399/07/27


1399/07/23

به اطلاع می‌رساند پس از سه سال انجام مطالعات تطبیقی ارزیابی برنامه (Program Evaluation)، بررسی کلیه برنامه های درسی رشته های دوره کارشناسی دانشگاه تهران، هماهنگی میان واحدهای مسئول در اجرای ارزیابی رشته و بسترسازی و تمهید مقدمات ضروری، اجرای «ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال 1399» از روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 به شکل ذیل انجام خواهد شد:

الف -محورهای ارزیابی

 1. تدوین گزارش جامع وضعیت رشته های دوره کارشناسی
 2. گردآوری های داده های ثبتی مرتبط با هر رشته از سامانه ها و واحدهای ذیربط
 3. مشارکت چهار گروه ارزیابی کننده در ارزیابی الکترونیکی و محرمانه رشته های دوره کارشناسی:
  • دانش آموختگان 5 سال گذشته رشته های دوره کارشناسی
  • دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی با حداقل 120 واحد گذرانده
  • اعضای هیات علمی گروه های آموزشی در هر رشته دوره کارشناسی
  • کارفرمایان دانش آموختگان دانشگاه تهران (در نهادهای دولتی و خصوصی)

 

ب- واحدهای مسئول در ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های دوره کارشناسی دانشگاه

 1. مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 2. معاونت آموزشی دانشگاه
 3. دانشکده / گروه های آموزشی دانشگاه
 4. اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه
 5. اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه
 6. اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی دانشگاه
 7. پژوهشکده زبان ملل دانشگاه
 8. شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

 

ج- بازه زمانی اجرای ارزیابی رشته

 1. هفته اول: شروع ارزیابی از تاریخ 1399/07/27 (مکاتبه اول)
 2. هفته دوم: از تاریخ 1399/08/04 به مدت یک هفته (یادآوری اول)
 3. هفته سوم: از تاریخ 1399/08/11 به مدت یک هفته (یادآوری دوم)

 

امید است با مشارکت همه همکاران هیات علمی، دانشجویان (120 واحدی) و دانش آموختگان دوره های کارشناسی دانشگاه، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت فعالیت های مرتبط با رشته های دوره کارشناسی ایجاد، گفتمان ارزیابی کیفیت در دانشگاه و جامعه بیش از پیش تقویت، و نتایج ارزیابی پیش رو در تصمیمات کلان مدیریتی دانشگاه منشا اثر گردد.