نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی نتایج اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشکده ها به اعضای هیأت علمی و کارشناسان

اطلاع رسانی نتایج اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشکده ها به اعضای هیأت علمی و کارشناسان


1397/08/14

نتایج اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشکده ها که در دی ماه 1396 انجام پذیرفته بود به اطلاع اعضای هیأت علمی و کارشناسانی که در فرآیند ارزیابی شرکت کرده بودند، رسانده شد