نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه


«سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، در فاصله زمانی 11 خرداد لغایت 31 خرداد 1398 با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر...