نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه

ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه


بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۷ شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، «اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، پس از دو سال بسترسازی و برنامه ریزی در فاصله زمانی دی تا بهمن ۱۳۹۶ با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان گرامی هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام شد. نتایج ارزیابی به عمل آمده و تحلیل آن به صورت کاملا محرمانه در فروردین  ۱۳۹۶ در اختیار ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر نیلی قرار گرفت.

 

فلوچارت ارزیابی یکپارچه مدیریت دانشگاه

 

 

 

اطلاعات بیشتر...