نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه گزارش ارزیابی درونی رشته ها برای ایجاد رشته های تحصیلی جدید

ارائه گزارش ارزیابی درونی رشته ها برای ایجاد رشته های تحصیلی جدید


1396/12/12

 براساس مصوبه سیصد و سی امین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۰۷/‏۰۸/‏۹۶‬ یکی از مدارک لازم جهت پذیرش درخواست واحدهای آموزشی دانشگاه مبنی بر ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید از مهرماه ۹۷ به بعد، «ارائه گزارش ارزیابی درونی رشته‌های موجود در گروه آموزشی مربوطه» می‌باشد.