- دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

دوره اول

به منظور تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری در سی و ششمین جلسه شورای ارزیابی کیفیت مورخ 1396/04/26، مصوب گردید کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه (از میان مدیران کل دانشگاه) و اعضای حقیقی (از میان شش حوزه آکادمیک دانشگاه) تشکیل و موضوعات پیرامون ارزیابی دانشگاه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. در دوره اول شش جلسه توسط این کمیسیون تشکیل و  اولین دوره یکساله فعالیت «کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه» در مهرماه 1397 پایان یافت.

 

 

اعضای حقوقی

 

 

۱

حقانی

نادر

رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

۲

ابراهیمی

حسن

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

۳

نقوی

محمدرضا

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه

۴

چیت ساز

احسان

مدیرکل برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه

۵

حاتمی

محمدرضا

مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه

۶

زارع چاهوکی

محمدعلی

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه

۷

شریفی

محمدعلی

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه

۸

طاهری ریکنده

محمد

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه

۹

آخوندزاده بستی

افشین

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه

۱۰

آیت اله زاده شیرازی

فرزاد

مسئول دفتر دانش آموختگان دانشگاه

 

 

 

 

 

اعضای حقیقی

 

 

۱۱

ابویی اردکان

محمد

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت

۱۲

شاه آبادی

محمود

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۱۳

بی همتا

محمدرضا

عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۱۴

دهقان

محمدمهدی

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی

۱۵

شمیرانی

فرزانه

عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

۱۶

عزیزی

محمدمهدی

عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا

۱۷

قلی پور

آرین

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت

 
 

دوره دوم

فرآیند تمدید فعالیت کمیسیون و معرفی اعضا به ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر نیلی، در جریان می باشد.