- جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

ساختار مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

رئیس مرکز

 نادر حقانی، دانشیار

 • عضو شورای پژوهشی بنیاد دانشنامه ایران
 • رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، از 9 دی ماه 1394
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه
 • رئیس پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، گروه آموزشی زبان آلمانی
شماره تماس : -
پست الکترونیکی: UTeQ@ut.ac.ir

 

معاون مرکز

نسرین گندمی

از 5 بهمن ماه 1398
شماره تماس مستقیم: 66175956 
شماره داخلی دانشگاه: 61113835
پست الکترونیکی: Ngandomi@ut.ac.ir

همکاران مرکز

شعله دانشور

از 25 دی ماه 1389

شماره تماس مستقیم: -

شماره داخلی دانشگاه: 61112957

پست الکترونیکی:  Adashi@ut.ac.ir

 حوزه فعالیت:

 • مسئول رابطین فنی پردیس/دانشکده‌ها
 • مسئول پشتیبانی از فرآیند ارزیابی دانشگاه (سیستم و برنامه)
 • مسئول راهنمایی و مشاوره درخصوص فرآیندهای ارزیابی 

 

ربابه تاجیک

از 1 فروردین ماه 1385

شماره تماس مستقیم: -

شماره داخلی دانشگاه: 61113819

پست الکترونیکی: Rtajik@ut.ac.ir

حوزه فعالیت:

 • مسئول وب سایت مرکز
 • مسئول تهیه بانک اطلاعات ارزیابی
 • مسئول پشتیبانی فنی از سخت افزار و نرم افزارهای مرکز

 

میترا نوری

از 10 تیر ماه 1390

شماره تماس مستقیم: 66175980

شماره داخلی دانشگاه: 61113025

پست الکترونیکی: Mitra.nouri@ut.ac.ir

حوزه فعالیت:

 • مسئول دفتر مرکز
 • مسئول ثبت نامه ها

 

 

همکاران وابسته

محمد قادرزاده، رئیس حسابداری

از 27 آبان ماه 1398
شماره تماس مستقیم: -

شماره داخلی دانشگاه: -

پست الکترونیکی: Mghaderzadeh@ut.ac.ir

 

رضا حاجی اسفندیاری، امین اموال

از 25 فروردین ماه 1399
شماره تماس : -
پست الکترونیکی: -

 

علیرضا محمدی، کارپرداز

از 8 دی ماه 1397 
شماره تماس : 61113820
پست الکترونیکی: -