ارتباط مستقیم با مدیریت مرکز

ارسال ایمیل
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.

اطلاعات تماس با همکاران مرکز

مرکز تلفن: 61113025

 

عنوان

نام

شماره مستقیم

شماره داخلی

مدیریت

دکتر فاطمه نارنجی ثانی

66175956

3834- 3025

رئیس اداره

نسرین گندمی

_

3835

کارشناس مسئول

شعله دانشور

_

2957

کارشناس

ربابه تاجیک

_

3025

دفتر

فاطمه‌زهرا یوسفی ملکشاه _

3830

 
 
  • نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، نبش نصرت، پلاک 58، طبقه پنجم