Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

برگزاری پنجمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه

1395/08/05

پنجمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه دانشگاه تهران،  روز دوشنبه مورخ 5 آبان ماه 1395 به ریاست دکتر نادر حقانی در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این نشست سامانه مجازی مرکز ارزیابی به نشانی http://mec.ut.ac.ir/ معرفی و درخصوص اعلام شاخص های اختصاصی توسط گروه های آموزشی و دانشکده ها  تبادل نظر بعمل آمد.
در این نشست دانشکده منابع طبیعی توسط دکتر محمد جعفری، رئیس محترم این دانشکده معرفی گردید.