نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده ها

گروه اول

 1. حقوق و علوم سیاسی (رئیس: محمدرضا تخشید)
 2. دامپزشکی (رئیس: مهدی وجگانی)
 3. روانشناسی و علوم تربیتی (رئیس: محمد خدایاری فرد)
 4. شیمی (رئیس: علی مقاری)
 5. معماری (رئیس: علیرضا عینی فر)
 6. منابع طبیعی (رئیس: حسین آذرنیوند)
 7. مهندسی مکانیک (رئیس: کارن ابری نیا)

گروه دوم

 1. زبان ها و ادبیات خارجی (رئیس: علیرضا ولی پور)
 2. زیست شناسی (رئیس: بهمن زینلی)
 3. علوم و مهندسی کشاورزی (رئیس: ذبیح اله زمانی)
 4. متالورژی و مواد (رئیس: شهرام رایگان)
 5. محیط زیست (رئیس: مجتبی اردستانی)
 6. هنرهای تجسمی (رئیس: مصطفی گودرزی)

گروه سوم

 1. ادبیات و علوم انسانی (رئیس: ابوالحسن امین مقدسی)
 2. اقتصاد (رئیس: ابوالقاسم مهدوی مزده)
 3. اقتصاد و توسعه کشاورزی (رئیس: علی اسدی)
 4. الهیات و معارف اسلامی (رئیس: مجید معارف)
 5. الهیات پردیس فارابی (رئیس: سیدعبدالرحیم حسینی)
 6. تربیت بدنی و علوم ورزشی (رئیس: رضا رجبی)
 7. جغرافیا (رئیس: ابراهیم مقیمی)
 8. ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (رئیس: سیامک یاسمی)
 9. زمین شناسی (رئیس: حسین رحیم پور بناب)
 10. شهرسازی (رئیس: محمدمهدی عزیزی)
 11. حقوق پردیس فارابی (رئیس: احمد حاجی ده آبادی)
 12. علوم اجتماعی (رئیس: غلامرضا غفاری)
 13. علوم مهندسی پردیس دانشکده های فنی (رئیس: مسعود ربانی)
 14. علوم و فنون نوین (رئیس: محمود کمره ای)
 15. فنی فومن (رئیس: سید سعید محتسبی)
 16. فنی کاسپین (رئیس: محمدعلی آرون)
 17. فیزیک (رئیس: محمد نوری زنوز)
 18. کارآفرینی (رئیس: محمدرضا زالی)
 19. مدیریت (رئیس: طهمورث حسنقلی پور یاسوری)
 20. مدیریت و حسابداری پردیس فارابی (رئیس: حسن زارعی متین)
 21. مطالعات جهان (رئیس: سعیدرضا عاملی رنانی)
 22. معارف و اندیشه اسلامی (رئیس: علی عسگری یزدی)
 23. مهندسی برق و کامپیوتر (رئیس: مجید نیلی احمدآبادی)
 24. مهندسی شیمی (رئیس: سیدمحمدعلی موسویان)
 25. مهندسی صنایع (رئیس: فریبرز جولای)
 26. مهندسی عمران (رئیس: سهیل محمدی توچائی)
 27. مهندسی معدن (رئیس: امید اصغری)
 28. مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (رئیس: عبدالرضا صفری)
 29. مهندسی و فناوری کشاورزی (رئیس: عبدالمجید لیاقت)
 30. هنرهای نمایشی و موسیقی (رئیس: فریدون علیاری)
 31. مهندسی پردیس فارابی (رئیس: سیدمحمدباقر جعفری)

کمیته ارزیابی پردیس های دانشگاه

 1. پردیس ابوریحان (رئیس: غلام عباس اکبری)
 2. پردیس البرز (رئیس: یونس نوربخش)
 3. پردیس بین المللی ارس (رئیس: سیدرضا میرائی آشتیانی)
 4. پردیس بین المللی کیش (رئیس: منصور خلیلی عراقی)
 5. پردیس فارابی (رئیس: غلامرضا جندقی)