نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده زیست شناسی

  1. بهمن زینلی (رئیس دانشکده، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه  (16/02/1396، شماره 35320/110)
  2. احسان عارفیان (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  3. شاهین زارع (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  4. آمنه رضا یوف (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  5. الهه الهی (صدور ابلاغ: 01/05/1396)