نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیتهای علمی-اجرایی

 

فعالیت های انجام شده در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه در سال ۱۳۹۴ را می توان به جهت تغییر ریاست مرکز، به دو بخش زمانی تقسیم کرد: دوره نخست دوره ریاست جناب آقای دکتر پزشک که تا نهم دی ماه استمرار داشته است و دوره دوم که از همین تاریخ آغاز می شود و مصادف است با آغاز دوره ریاست جناب آقای دکتر حقانی در مرکز ارزیابی کیفیت و تا پایان سال ۹۴ را در بر می گیرد.

 

فعالیت های زیر در سال ۱۳۹۴ در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه انجام شده است:

الف- ارسال دستنامه راهنمای اعضای هیات علمی برای گروه های آموزشی دانشگاه و کتابخانه های پردیس/دانشکده های مستقل

ب- اقدام جهت آغاز به روز رسانی مستمر دستنامه راهنمای اعضای هیات علمی

ج- آغاز مکاتبه جهت تعیین تکلیف گزارش های ارزیابی عملکرد

د- ارسال دعوتنامه های نهمین همایش و دومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی و نامه ها و اقدامات مربوط به اطلاع رسانی در پردیس مرکزی و کلیه پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران اردیبهشت ماه

ه- همکاری در برگزاری نهمین همایش و دومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی[1]

و- همکاری و حضور در نشست های مربوط به بازنگری برنامه درسی به عنوان بخشی از ارزیابی درونی از آغاز خردادماه

ز-نشست مشترک پردیس فنی و علوم جهت آغاز ارزیابی درونی پردیس علوم و ارائه دستاوردهای پردیس فنی در زمینه ارزیابی درونی در مرکز و نیز بازنگری برنامه های درسی

ح-اجرای طرح ارزیابی برونی گروه انگل شناسی دانشگاه تهران

ط-عضویت و فعالیت در کمیته همگنان ارزیابی برونی گروه انگل شناسی دانشگاه تهران

ی- برگزاری نشست روسای پردیس های دانشگاه در مرکز با موضوع اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی در جهت تسهیل بازنگری برنامه های درسی و بین المللی شدن آموزش دانشگاه با حضور مدیرکل نظارت و برنامه ریزی آموزشی و نماینده معاونت بین الملل دانشگاه

ک- پیگیری و تعیین میزبان دهمین همایش و سومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی و  همکاری لازم در طی سال ۹۴ برای برگزاری مطلوب این کنفرانس[2]

ل- پیگیری پرداخت حق عضویت در شبکه کیفیت آموزش عالی آسیا و اقیانوسیه[3]

م- پیگیری تعیین تکلیف اعتبارات اختصاص یافته به دانشگاه تهران در زمینه ارزیابی درونی

ن- صدور حکم انتصاب نمایندگان پردیس/دانشکده های مستقل در "شبکه کیفیت تدریس-یادگیری در دانشگاه تهران"

س- ارسال شاخص های ارزیابی کیفیت پردیس دانشکده ها به پردیس ابوریحان

ع-پیگیری اجرا و گزارش طرح های ارزیابی درونی دانشگاه در طول سال ۹۴

ف-صدور احکام اعضای شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه توسط رییس محترم دانشگاه

ص- پیگیری تعیین تکلیف اعتبارات اختصاص یافته به دانشگاه تهران در زمینه ارزیابی درونی

ق- تدوین پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در مهر ماه

ر-اجرای طرح ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی از دانشجویان ورودی سال ۹۴ دانشگاه تهران در آبان ماه

ش- آغاز تهیه گزارش توصیفی ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در آذر ماه

ت-  همکاری در تدوین و تنظیم گزارش ارزیابی برونی گروه انگل شناسی دانشگاه تهران

                ظ- تدوین "برنامه یکپارچه ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران"

غ- گردآوری و تدوین پرسشنامه های ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

پ- تدوین گزارش فعالیت "شبکه کیفیت تدریس-یادگیری در دانشگاه تهران"

چ- تدوین تاریخچه مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه[1] - مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه محل استقرار دبیرخانه دائمی کنفرانس های ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی و رییس مرکز رییس کمیته دائمی آن است.

[2] -  دهمین همایش و سومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در ۷ و ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۵ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

[3] -  دانشگاه تهران، تنها عضو شبکه  کیفیت آموزش عالی آسیا و اقیانوسیه (APQN) در ایران است.