نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم گام های ارزیابی

طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران – بخش اول

 

ردیف مرحله اول فروردین تا خرداد 1395
1 دسترسی به شاخص ها و سایر منابع ارزیابی  
2 تعریف ابعاد و ساختار طرح  
3 برگزاری جلسات توجیهی، نشست های تخصصی  
     
     
  مرحله اول تیر تا شهریور 1395
1 تشکیل شوراها و کمیته های تخصصی و ارزیابی  
2 طراحی و راه اندازی سامانه مجازی مرکز  
3 گردآوری آمار و اطلاعات دانشکده های طرح  
     
     
  مرحله سوم مهر تا آذر 1395
1 بررسی / تدوین شاخص ها در کمیته های تخصصی  
2 بررسی مدل و شیوه طراحی شده در سطح بین‌المللی  
3 بررسی / تدوین شاخص ها و پرسشنامه ها در دانشکده ها / گروه‌ها  
     
     
  مرحله چهارم دی تا اسفند 1395
1 اجرای خود-ارزیابی / تنظیم گزارش در دانشکده ها  
2 بررسی گزارش‌ها در کمیته های تخصصی / شورای ارزیابی  
3 ارسال گزارش ارزیابی کیفیت سال 1395 به ریاست دانشگاه