نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه

1395/07/03

چهارمین نشست روسای دانشکده های برگزیده در روز شنبه مورخ 3 مهرماه 1395 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این نشست درخصوص تقویم انجام ارزیابی و برنامه زمانبندی جلسات کمیته های ارزیابی در دانشکده ها تبادل نظر بعمل آمد.

همچنین دکتر محمد خدایاری فرد رئیس محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به معرفی این دانشکده پرداختند.