تاریخچه مرکز ارزیابی تاریخچه مرکز ارزیابی

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة 1360، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاه ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هر یک از دانشگاه ها دفتری بنام «دفتر نظارت و سنجش آموزش» زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. متعاقباً نام دفتر به «دفتر نظارت و ارزیابی» تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند . مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران اولین تشکیلات نظام مند در جهت بهبود کیفیت دانشگاهی است که زمان تاسیس آن به اردیبهشت ۱۳۸۴، ‌پس از تصویب در هشتمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه، مورخ 84/2/26 و تصویب هیأت امنا، بر می گردد. اهداف اولیه این مرکز شامل:

1- تدوین و پیشنهاد سیاستهای ارزیابی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای دانشگاه

2- اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه

3- تدوین الزامات کیفیت برای ارزیابی و یاری دادن به انجام ارزیابی فعالیت های دانشگاه

4- برنامه ریزی برای ارزیابی درونی و برونی گروههای آموزشی و یاری دادن به فرایندهای اجرای ارزیابی کیفیت

5- یاری دادن به دانشگاه برای اقدام جهت ارتقاء کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام دانشگاه بر اساس نتایج ارزیابی

 

مدیران مرکز ارزیابی کیفیت از بدو تاسیس تاکنون

 

ردیف

نام

بازه زمانی / اهم اقدامات

مدت مسئولیت

رئیس دانشگاه

1

حجازی، سید یوسف

آبان 1384 خرداد 1387

31 ماه

فرجی دانا، رضا؛ عمید زنجانی، عباسعلی؛ رهبر، فرهاد

 

 

- ارزشیابی کلاس های درس؛ ارزشیابی سالانه پرسنل

 

2

پورعزت، علی اصغر

31 خرداد 1387 آبان 1388

17 ماه

رهبر، فرهاد

 

 

- گردآوری شاخص های ارزیابی آموزشی، شاخص های عمومی

- نمایندگی دانشگاه تهران در سازمان سنجش

- برگزاری جلسات کمیته های ارزیابی

 

3

بازرگان هرندی، عباس

آبان 1388 15 دی 1392

50 ماه

رهبر، فرهاد

 

 

- تأسیس شبکه تدریس- یادگیری در دانشگاه تهران

- برگزاری کارگاه های آموزش طراحی تجربه تدریس؛ برگزاری و همکاری در همایش های سالانه

- انجام ارزیابی درونی گروه های آموزشی

- عضویت در شبکه APQN

 

4

دادرس، محمد

دی 1392 اردیبهشت 1393

4 ماه

رهبر، فرهاد

 

 

- پیگیری روند اجرای ارزیابی درونی

 

5

پزشک، حمید

اردیبهشت 1393 دی 1394

20 ماه

امید، محمد حسین؛ نیلی احمد آبادی، محمود

 

 

- انتشار دستنامه راهنمای اعضای هیئت علمی

- برگزاری نشست های ارزیابی و ارتقای کیفیت

- تهیه گزارشات آماری از اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان

 

6

حقانی، نادر

از دی 1394 - تاکنون

 

نیلی احمدآبادی، محمود